Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor


Aprobat
Hotarârea Prezidiului CSA a RM
Din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Matematică.

Formula specialităţii:
Specialitatea 01.01.06 – „Logica matematică, algebra şi teoria numerelor” este unul dintre domeniile de bază ale matematicii teoretice. Specialitatea dată se referă la trei compartimente ale matematicii (Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor) însă în Republica Moldova se efectuează cercetări şi se instruiesc cadre doar în două din cele trei direcţii: în domeniul logicii matematice şi al algebrei.

Logica matematică este domeniul matematicii consacrat studiului demonstraţiilor matematice şi problemelor fundamentării matematicii.

Algebra este domeniul matematicii ce studiază diferite sisteme algebrice (mulţimi pe care sunt definite operaţii algebrice sau relaţii).

Teoria numerelor este ştiinţa despre numerele întregi.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
În cadrul specialităţii 01.01.06 se studiază obiecte matematice abstracte definite axiomatic, ce se referă la această direcţie, în timp ce în cadrul disciplinelor adiacente se studiază obiecte mai concrete ce apar în domeniile date şi sunt strâns legate de problemele şi metodele acestor compartimente ale matematicii şi fizicii.

Unul din compartimentele (teoria inelelor şi algebrelor normate) specialităţii 01.01.01 – „Analiza matematică” este adiacent compartimentului corespunzător al direcţiei de cercetare „Sisteme algebrice cu structuri suplimentare” al specialităţii 01.01.06. În compartimentul menţionat al analizei matematice sunt cercetate sisteme algebrice (inele şi algebre normate ş.a.) cu norme reale, în timp ce în algebră se studiază sisteme algebrice cu norme arbitrare.

Cercetările în geometrie şi topologie (specialitatea 01.01.04) utilizează un şir de noţiuni şi metode algebrice (grupuri de transformări, varietăţi etc.) care sunt adaptate la problemele din acest domeniu. Algebra studiază proprietăţile generale ale sistemelor algebrice abstracte.

Investigaţiile în cadrul specialităţii 01.01.04 ce se referă la topologia generală, sunt consacrate proprietăţilor spaţiilor topologice abstracte, în timp ce în cadrul specialităţii 01.01.06 se studiază proprietăţile topologiilor care apar în sisteme algebrice concrete (grupuri, inele, module ş.a.) şi proprietăţile acestor sisteme cu topologii.

Unele compartimente ale specialităţii 01.01.08 – „Teoria algoritmilor şi matematica discretă” sunt adiacente logicii matematice însă se deosebesc prin aceea că ele studiază teoria generală a algoritmilor şi aplicări ale matematicii discrete în informatică iar logica matematică (în cadrul specialităţii 01.01.06) studiază demonstraţiile matematice şi problemele fundamentării matematicii.

Specialitatea 01.04.18 ţine de domeniul fizicii moderne. Unele compartimente ale acestei specialităţi studiază şi aplică grupuri de tip special. Teoria grupurilor (în cadrul specialităţii 01.01.06) studiază proprietăţile generale ale grupurilor abstracte.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Arnautov Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞ RM, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞ RM,
  2. Caşu Alexei, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞ RM,
  3. Raţa Mefodie, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞ RM, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞ RM.
  4. Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, decanul Facultaţii de Matematică şi Informatică a Universitaţii de Stat din Moldova.
  5. Sârbu Parascovia, doctor, conferenţiar universitar, Catedra Algebră şi Geometrie, Universitatea de Stat din Moldova.