Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.01.07 – Matematica de calcul


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 23 decembrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Matematica

Formula specialităţii
„Matematica de Calcul” este domeniul ştiinţei ce ţine de elaborarea şi fundamentarea teoretică şi practică a metodelor de rezolvare aproximativă a problemelor matematice, care apar la modelarea diferitor procese ale naturii cât şi a problemelor cu caracter aplicativ. Soluţionarea practică a problemelor presupune aplicarea intensă a compilatoarelor moderne.

Direcţii de cercetare.


Specialităţi adiacente:

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Secrieru Ion – doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, catedra „Matematica aplicată”, USM
  2. Paţiuc Vladimir – doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, catedra „Matematica aplicată”, USM

Recenzenţi:

  1. Naval Ion – doctor în ştiinţe fizico- matematice, coordonator ştiinţific al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞ a RMI.