Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.04.07 – Fizica stării condensate


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 24 februarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Fizico-matematice

Formula specialităţii
Baza specialităţii o constituie investigaţiile teoretice şi experimentale a naturii substanţelor cristaline şi amorfe, anorganice şi organice în stare solidă şi lichidă şi schimbarea proprietăţilor lor fizice sub acţiunea diferitor factori externi.

Domeniile de studiu

 1. Termodinamica corpului solid. Proprietăţile fizico-chimice. Sinteza si tehnologii de creştere a cristalelor voluminoase si dimensional limitate. Diagramele de faza. Aliaje. Compozite. Defectele cristalelor. Studiul teoretic şi experimental a naturii proprietăţilor metalelor şi aliajelor lor, compuşilor organici şi anorganici, dielectricilor atât în stare cristalină cât şi în stare amorfă în dependenţă de compoziţia lor chimică, temperatură şi presiune.
 2. Spectrul energetic al electronilor in corpul solid, metodele experimentale de cercetare.
 3. Investigaţii experimentale a fenomenelor de transport (inclusiv galvano- si termo-magnetice), a stării materialelor condensate sub acţiunea factorilor externi (comprimări intensive, acţiuni percutante, câmpuri magnetice şi electrice intensive, temperaturi joase), tranziţiilor de fază în ele şi diagramele de fază a stării lor.
 4. Fenomenele de suprafaţă ale corpului solid. Influenta dimensiunilor asupra proprietăţilor mecanice, fizice si electrofizice (pelicule, structuri multistrat, fire subţiri, structuri mezoscopice si nano-dimensionale).
 5. Fenomene cuantice in corpul solid. Trecerile de faza electronice. Problemele experimentale ale supraconductibilităţii.
 6. Elaborarea metodelor experimentale de studiu a proprietăţilor fizice şi crearea bazelor fizice ale tehnologiei industriale de obţinere a materialelor cu anumite proprietăţi.
 7. Aplicaţii tehnice şi tehnologice ale fizicii stării condensate.

Ramura ştiinţei, la care se acordă titlul ştiinţific:
Ştiinţe fizico-matematice - pentru cercetări ştiinţifice conform punctelor 1-7,

Ştiinţe tehnice – pentru cercetări ştiinţifice conform punctelor 1, 6, 7.
Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitări cu specialităţile adiacente
Soluţionarea problemelor înaintate în cercetările ştiinţifice la specialitatea 01.04.07 cere cooptarea disciplinelor adiacente. Însă pentru Fizica stării condensate metodele şi obiectele de studiu ale disciplinelor enumerate sunt folosite în acea măsură, care permite de a obţine o informaţie cât mai amplă şi aprofundată despre materialele condensate, fără a aborda atotcuprinzător problemele specialităţilor sus numite.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
 1. F1. Dumitru Ghiţu, d.h.ş.f.-m., prof. univ., academician, director B.S.C.T. al I.F.A. A.Ş.M.
 2. Valeriu Canţer - d.h.ş.f.-m., prof. univ., academician, director L.I.S.E.S. al I.F.A. A.Ş.M.
 3. Nicolae Leporda, d. ş. f.-m., cercetător ştiinţific coordonator, L.I.S.E.S al I.F.A A.Ş.M.

Recenzenţi:

 1. Pavel Bodiul - d. h. ş. f.-m., profesor universitar, U.T.M.
 2. Eugeniu Gheorghiţă - d. h. ş. f.-m., profesor universitar, Universitatea Pedagogică din Tiraspol.