Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 24 februarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
informatică – tehnică – matematică

Formula specialităţii
Bazele teoretice ale informaticii şi programarea calculatoarelor este un domeniu marcat de trei direcţii ştiinţifice – informatică, matematică, tehnică – şi este destinat cercetării, proiectării, elaborării şi modernizării metodelor ce constituie baza comunicării utilizatorului cu calculatorul, contribuie la automatizarea şi intelectualizarea acestui proces, la extinderea ariei de aplicabilitate a calculatorului.

Domenii de cercetare


Specialităţi adiacente:

Delimitările de specialităţile adiacente
Spre deosebire de specialităţile 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 01.05.05 05.13.07, 05.13.12, care specifică cercetări şi elaborări concrete cu aplicaţii la domenii concrete, specialitatea 01.05.01 presupune şi elaborarea unor tehnologii, instrumente care ar putea avea o aplicaţie mai vastă.

Specialităţile 05.13.01 şi 05.13.13 marchează preponderent aspecte tehnice sau medii integrate echipament-produs program (hardware-software) ale sistemelor şi reţelelor de calcul.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Constantin Ciubotaru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, şeful secţiei “Informatică”, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, conferenţiar universitar la catedra ”Tehnologii de Programare”.
  2. Gheorghe Căpăţână, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şeful catedrei ”Tehnologii de programare” al Universităţii de Stat din Moldova.

Recenzent:

  1. Svetlana Cojocaru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior, secretar ştiinţific, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM