Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Ştiinţa politică.

Formula specialităţii.

Ştiinţa politica în dimensiuni teoretico-metodologice, istorice, instituţionale şi de proces este domeniul ştiinţific, care studiază geneza, esenţa şi legităţile politicului ca fenomen social complex şi specific, substanţa şi structura instituţiei politice şi a procesului politic. Ea se preocupă de ansamblul laturilor ideologice, valorice şi conceptuale ale suprastructurii politice, în determinarea şi dinamica lor istorică; în acelaşi timp, cercetează şi explică comportamentul şi relaţiile politice prin utilizarea metodelor general - ştiinţifice, social-umanitare şi special ştiinţifice ale cunoaşterii politice.

Sferele de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 23.00.01 - “Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice” necesită utilizarea metodelor specifice specialităţii adiacente (relaţii internaţionale), precum şi unor specialităţi complementare (istoria filosofiei; filosofia politicii şi dreptului; teoria statului şi dreptului; istoria statului şi dreptului ; istoria doctrinelor politice şi de drept; administrarea publică; teoria, metodologia şi istoria sociologiei; teoria culturii). Însă pentru “Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice” metodele disciplinelor enumerate sunt importante nu atît ca factor ce exprimă specificul acestora, cît ca factor eficient de utilizare a lor în vederea identificării segmentului teoretico-metodologic, istoric, instituţional şi relaţional al Politologiei, legităţilor ei, precum şi paradigmelor interdisciplinare din sistemul ştiinţelor politice şi celor de graniţă a Politologiei cu alte ştiinţe sociale.

În comparaţie cu specialitatea 23.00.04, ce vizează problemele generale ale relaţiilor internaţionale, specialitatea 23.00.01 cercetează teoria, metodologia şi istoria politicilor mondiale, regionale şi externă, a diversităţii şi integrării europene , problemele securităţii naţionale şi internaţionale, combaterii fenomenului terorismului internaţional.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Teoria, metodologia şi istoria politologiei,; instituţii şi procese politice” cu specialitatea adiacentă pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului ştiinţific specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Moşneaga Valeriu, doctor habilitat, profesor, şef-catedră Politologie, Universitatea de Stat din Moldova.
  2. Saca Victor, doctor habilitat, conferenţiar, catedra Politologie, Universitatea de Stat din Moldova.
  3. Sandu Ion, doctor, profesor, catedra Politologie, Universitatea de Stat din Moldova.
  4. Roşca Ala, doctor habilitat, conferenţiar, catedra Relaţii Internaţionale, Universitatea de Stat din Moldova.

Recenzetul: