Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16.00.01 – Terapie veterinara


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Medicina Veterinară

Formula specialităţii
Diagnosticul şi terapia bolilor interne la animale (sinonim Patologia Medicală) are drept obiect studiul şi descrierea sindroamelor sau bolilor care comportă, în principal, profilaxie şi tratament conservative, respectiv măsuri igienice, dietetice şi medicaţie. Concomitent, se ocupă de elaborarea unor remedii noi de prevenire şi combatere a acestor maladii

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Obiectivele investigaţiilor ştiinţifice privind specialitatea 16.00.01 Diagnosticul bolilor şi terapia animalelor pot fi realizate folosind şi unele metode de cercetare specifice unor discipline adiacente cum ar fi: Parazitologie, helmintologie; Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor; Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară; Chirurgie veterinară; Igienă şi sanitarie veterinară; Obstetrică şi ginecologie veterinară; Expertiza sanitaro-veterinară.

Însă, pentru diagnosticul şi terapia bolilor interne la animale, aceste metode, frecvent, au o importanţă secundară, primordial fiind stabilirea diagnosticului definitiv şi obţinerea efectului terapeutic pozitiv în baza unui tratament conservativ cu substanţe medicamentoase, cu proceduri dietetice şi igienice.

Studierea simptomelor clinice şi paraclinice la animale provocate de paraziţi, folosirea medicamentelor chimice pentru prevenirea şi combaterea acestor boli se referă la Parazitologie şi helmintologie.

Studierea simptomelor clinice şi paraclinice provocate de virusuri, bacterii, protozoare şi fungi patogeni şi combaterea acestor boli, prin folosirea medicamentelor chimioterapice, se referă la microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară.

Studierea manifestărilor clinice şi paraclinice, în cazul unor traume mecanice sau în consecinţa unor intervenţii chirurgicale şi folosirea substanţelor medicamentoase cu scop curativ, se referă la specialitatea Chirurgie veterinară.

Studierea simptomelor clinice şi paraclinice, a patogeniei şi stabilirea diagnosticului definitiv urmată de folosirea substanţelor medicamentoase cu scop curativ în cazul unor boli legate de reproducere, gestaţie şi parturiţie se referă la Obstetrica şi ginecologia veterinară.

Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor se referă doar la studierea unor procese patologice complexe din punct de vedere funcţional şi morfologic, care servesc drept premize pentru elaborarea unor remedii terapeutice.

Igiena şi sanitaria veterinară se referă, în primul rând, la sănătatea publică şi protejarea mediului înconjurător şi mai apoi la prevenirea bolilor animaleor.

Probelemele ce ţin de respectarea igienei animalelor şi expertiza sanitar-veterinară a produselor de origine animală au drept scop prevenirea răspândirii bolilor infecţioase, menţinerea sănătăţii publice şi se referă la specialitatea Expertiza sanitaro-veterinară.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Dumitru Holban, doctor habilitat, profesor universitar la catedra Terapie a UAS din Moldova;
  2. Sava Balanescu, doctor în medicina veterinară, conferenţiar universitar, şef catedră Terapie, facultatea de Medicină Veterinară a UAS din Moldova

Recenzentii:

  1. Vasile Macari, doctor habilitat în biologie, conferenţiar universitar, şef catedră Zooigienă, UAS din Moldova