Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTE NORMATIVE APROBATE DE ANACEC


Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
Aprobat prin DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
Aprobat prin DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

Regulamentul comisiilor de experţi în domeniul atestării
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 39 din 10 octombrie 2018

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018

Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018

Codul de etică şi deontologie profesională a personalului ştiinţific şi ştiinţiifico-didactic
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 7 din 18 decembrie 2018

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în domeniul atestării
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 8 din 18 decembrie 2018

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional „Teza de excelenţă a anului”
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 4 din 18 decembrie 2018