Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova


Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

 1. Principii de bază
 2. Instituirea, formarea şi funcţionarea Consiliilor ştiinţifice specializate
 3. Cerinţele faţă de tezele de doctor/doctor habilitat
 4. Referenţii oficiali
 5. Conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
 6. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
 7. Instituţia de experţi a C.N.A.A.
 8. Examinarea dosarelor de atestare la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 9. Eliberarea diplomelor, atestatelor şi certificatelor
 10. Sursele de finanţare a activităţii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 11. Examinarea contestaţiilor
 12. Responsabilităţi