CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de atestare
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
din 25 noiembrie 2004 (proces- verbal nr.1)

Modificat:

1. Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA AT 04/4 din 18 iunie 2009 (MO , nr. 158, 30 octombrie 2009, art. 734a)

2. Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA AT 05/2 din 01 octombriee 2009 (MO , nr. 158, 30 octombrie 2009, art. 734b)

3. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 06/1din 05 noiembrie 2009 (MO nr. 181-183 din 11 decembrie 2009, art. 824)

4. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 1/8-1din 11 februarie 2010 (MO nr 33 din 5 martie 2010, art. 123)

5. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a din 18 martie 2010 (MO nr 194-196 din 5 octombrie 2010, art. 665, pag. 32-35)

6. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 5-9din 05 iulie 2010

7. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 2/2din 31 martie 2011

8. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 4/1 din 12 mai 2011

9. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 9/1 din 22 decembrie 2011

10. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 4/7 din 05 iulie 2012

11.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 6/6 din 15 noiembrie 2012

12.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 7/1 din 20 decembrie 2012

13.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 6/1 din 14 iunie 2013

14.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AT-5/4 din 3 octombrie 2013

15. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AT-6-1/2 din 14 noiembrie 2013

16. Dispoziţie nr. 01-08 din 20.03.2014

17. Dispoziţie nr.01-15 din 11.04.2014

18. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AT- 3/7 din 29 mai 2014

19. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AT- 5/8.3 din 09 octombrie 2014

 1. Principii de bază
 2. Instituirea, formarea şi funcţionarea Consiliilor ştiinţifice specializate
 3. Cerinţele faţă de tezele de doctor/doctor habilitat
 4. Referenţii oficiali
 5. Conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
 6. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
 7. Instituţia de experţi a CNAA
 8. Examinarea dosarelor de atestare la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 9. Eliberarea diplomelor, atestatelor şi certificatelor
 10. Sursele de finanţare a activităţii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 11. Examinarea contestaţiilor
 12. Responsabilităţi


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare