CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

 1. Principii de bază
 2. Instituirea, formarea şi funcţionarea Consiliilor ştiinţifice specializate
 3. Cerinţele faţă de tezele de doctor/doctor habilitat
 4. Referenţii oficiali
 5. Conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
 6. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
 7. Instituţia de experţi a CNAA
 8. Examinarea dosarelor de atestare la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 9. Eliberarea diplomelor, atestatelor şi certificatelor
 10. Sursele de finanţare a activităţii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 11. Examinarea contestaţiilor
 12. Responsabilităţi


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare