Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Anexa 3. Lista materialelor depuse de pretendentul la grad ştiinţific în Consiliul ştiinţific specializat


1. Teza şi autoreferatul (numărul de exemplare după necesitate).

2. Actele prezentate în seminarul ştiinţific de profil:

3. Hotărârea seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă în baza examinării tezei de doctor sau doctor habilitat, la care se anexează copiile listei de prezenţă a membrilor seminarului şi Formularului evaluării tezei de către SŞP (pct.7, titlul III al Regulamentului pentru constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil ).

În cazul susţinerii tezei de doctor habilitat se prezintă hotărârea a două seminare ştiinţifice de profil.

4. Ordinul de formare a consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru organizarea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctor sau doctor habilitat.

5. Adeverinţa de depunere a tezei de doctor sau doctor habilitat în fondul Bibiotecii Naţionale a Republicii Moldova.

6. Lista organizaţiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele sau referatele ştiinţifice (cu ştampila poştei).
[modificat în baza Hot. CA din 18.03.2010]