CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/annex_4/

Lista materialelor incluse în dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat sau confirmarea gradului ştiinţific de doctor

1. Demersul consiliului ştiinţific specializat.

2. Hotărârea consiliului ştiinţific specializat privind susţinerea tezei de doctor sau doctor habilitat.

3. Stenograma consiliului ştiinţific specializat la care se anexează avizele referenţilor oficiali, alte avize sau contestaţii parvenite în consiliu.

4. Teza şi autoreferatul sau referatul ştiinţific (1 ex.).

5. Fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific (Formularul 2 ).

6. Copia buletinului de identitate a pretendentului la grad ştiinţific.”


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare