CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/annex_4/

Lista materialelor incluse în dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat sau confirmarea gradului ştiinţific de doctor

1. Demersul consiliului ştiinţific specializat.

2. Hotărârea consiliului ştiinţific specializat privind susţinerea tezei de doctor sau doctor habilitat.

3. Avizele referenţilor oficiali, lista avizelor la autoreferatul tezei de doctorat, contestaţiile parvenite in CŞS. In cazui transmiterii on-line al susţinerii publice a tezei de doctor/doctor habilitat şi inregistrării electronice a acesteia, nu se perfectează şi nu se include in dosarul de atestare stenograma şedinţei de susţinere publică a tezei.In caz contrar, in dosarul de atestare se include şi stenograma. [pct.3 modificat prin Dispoziţia din 18.12.2013, in figoare din 01.01.2014]

4. Procesul verbal al şedinţei preliminare a CŞS la care se autorizează publicarea autoreferatului şi se stabileşte data susţinerii publice a tezei

5.Teza şi autoreferatul sau referatul ştiinţific (1 ex.).

6. Fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific (Formularul 2 ).

7. Copia buletinului de identitate a pretendentului la grad ştiinţific.

8. Răspuns la nota informativă


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare