CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/annex_7/

Anexa 7. Elementele principale ale programului şedinţei consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea publică a tezei de doctor/doctor habilitat

 1. Preşedintele consiliului ştiinţific specializat prezintă publicului membrii consiliului şi referenţii oficiali, succint competenţa fiecăruia în domeniul de referinţă.

 2. Preşedintele prezintă pretendentul la gradul ştiinţific, numeşte tema tezei de doctor/doctor habilitat, gradul ştiinţific la care acesta aspiră, conducătorul / consultatul ştiinţific.

 3. Secretarul ştiinţific al consiliului trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului, corespunderea acestora actelor normative ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu evidenţierea prevederilor pp.21 şi 22 ale Anexei 3 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare , răspunde la întrebările care apar în această privinţă.

 4. Pretendentul la gradul ştiinţific de doctor/doctor habilitat expune pe parcursul a 20/40 minute conţinutul tezei şi rezultatele obţinute, răspunde la întrebările adresate de cei prezenţi.

 5. Secretarul ştiinţific dă citirii obiecţiilor şi sugestiilor expuse în avizele laboratorului/catedrei în cadrul căruia/căreia a fost elaborată teza, ale seminarului ştiinţific de profil/comisiei de problemă, ale altor centre ştiinţifice referitor la valoarea ştiinţifică şi aplicativă a tezei.

 6. Pretendentul la grad ştiinţific îşi expune părerea pe marginea avizelor.

 7. Conducătorul / consultantul ştiinţific caracterizează calităţile personale ale pretendentului, fără a face referinţă la cercetările ştiinţifice în cauză.

 8. Referenţii oficiali îşi expun părerile asupra tezei, obiecţiile şi sugestiile fiind citite din aviz; avizul referentului lipsă este citit integral de secretarul ştiinţific al consiliului.

 9. Pretendentul răspunde la obiecţiile şi sugestiile făcute de referenţi.

 10. Discuţie asupra valorii ştiinţifice a tezei; pretendentul răspunde la obiecţiile şi sugestiile făcute de vorbitori.

 11. Membrii consiliului ştiinţific specializat îşi expun, fiecare în parte, părerea asupra noutăţii, valorii ştiinţifice şi aplicative a tezei; pretendentul la grad răspunde la obiecţiile făcute.

 12. Membrii consiliului ştiinţific votează personal, in mod deschis, semnează în Lista membrilor Consiliului ştiinţific specializat în dreptul numelui. Rezultatele votării se indică în procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului ştiinţific specializat.

 13. Preşedintele, în prezenţa membrilor consiliului şi a referenţilor oficiali, anunţă publicului rezultatele votării.

 14. Secretarul ştiinţific dă citirii proiectului de hotărâre referitor la gradul de noutate şi valoarea ştiinţifică şi practică a rezultatelor obţinute în teză şi la conferirea gradului ştiinţific solicitat, pe care membrii consiliului îl aprobă prin vot deschis.

 15. Se oferă cuvânt de încheiere pretendentului la grad ştiinţific.

 16. Preşedintele declară închisă şedinţa consiliului ştiinţific specializat.

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare