CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/annex_8/

Lista actelor pentru dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru conferirea titlului ştiinţific/ ştiinţifico-didactic

  1. Demersul consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării/senatului instituţiei de învăţământ superior privind conferirea titlului.
  2. Adeverinţa privind conferirea titlului ştiinţific/ ştiinţifico-didactic, eliberată de consiliul ştiinţific/senatul organizaţiei/instituţiei (Formular 11/ 12).
  3. Fişa personală de evidenţă a cadrelor (cu fotografie).
  4. Copia carnetului de muncă privind activitatea ştiinţifică şi didactică.
  5. Copia diplomei de doctor/doctor habilitat. Copia atestatului de conferenţiar cercetător /conferenţiar universitar (în cazul pretendenţilor la titlul de profesor cercetător/ profesor universitar). (În caz că diplomele şi atestatele nominalizate au fost obţinute peste hotare ele trebuie să fie însoţite de copiile certificatelor de recunoaştere şi echivalare).
  6. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice (Formular 1).
  7. Avizul C.S.Ş.D.T. al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (pentru pretendenţii la titlul ştiinţific de profesor cercetător şi conferenţiar cercetător) sau al Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova (pentru pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi conferenţiar universitar).
  8. Fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific (Formular 2).

Notă: Vezi p. 14 b) al prezentului Regulament


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare