Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Referenţii oficiali


10.

a) Referenţii oficiali trebuie să corespundă întru totul exigenţelor stipulate în art.25-26 ale Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare şi prezentului Regulament;

b) referentul oficial este obligat să menţioneze greşelile şi lacunele depistate în teză, să-şi motiveze cu argumente propunerea de a conferi sau a nu conferi gradul solicitat;

c) referenţii oficiali sunt obligaţi să depună avizele asupra tezei la consiliul ştiinţific specializat cu cel puţin 12 zile înainte de susţinere;

d) pentru activitatea depusă referenţii oficiali sînt remuneraţi conform normelor stabilite în Republica Moldova.