CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/iv/

Referenţii oficiali

10.

a) Referenţii oficiali trebuie să corespundă întru totul exigenţelor stipulate în art.25-26 ale Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare şi prezentului Regulament;

b) referentul oficial este obligat să menţioneze greşelile şi lacunele depistate în teză, să-şi motiveze cu argumente propunerea de a conferi sau a nu conferi gradul solicitat;
b¹) Avizul referentului oficial la teza de doctorat va fi elaborat în baza următoarelor repere orientative:


În avizul referentului oficial nu se admite includerea unor fragmente din teza doctorandului.
Avizul se perfectează nemijlocit de către referentul oficial fără antrenarea altor persoane, inclusiv a doctorandului şi conducătorului ştiinţific.
Volumul avizului va fi până la 4-5 pagini.
Avizul va conţine data perfectării, semnătura referentului oficial, autentificată prin ştampila serviciului resurse umane al instituţiei şi se va prezenta în CŞS cu cel puţin 12 zile înainte de susţinerea tezei. [completat in baza Dispoziţiei nr. 01-08 din 20.03.2014]

c) referenţii oficiali sunt obligaţi să depună avizele asupra tezei la consiliul ştiinţific specializat cu cel puţin 12 zile înainte de susţinere;

d) pentru activitatea depusă referenţii oficiali sînt remuneraţi conform normelor stabilite în Republica Moldova.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare