CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/iv/

Referenţii oficiali

10.

a) Referenţii oficiali trebuie să corespundă întru totul exigenţelor stipulate în art.25-26 ale Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare şi prezentului Regulament;

b) referentul oficial este obligat să menţioneze greşelile şi lacunele depistate în teză, să-şi motiveze cu argumente propunerea de a conferi sau a nu conferi gradul solicitat;

c) referenţii oficiali sunt obligaţi să depună avizele asupra tezei la consiliul ştiinţific specializat cu cel puţin 12 zile înainte de susţinere;

d) pentru activitatea depusă referenţii oficiali sînt remuneraţi conform normelor stabilite în Republica Moldova.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare