CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/regulation/x/

Sursele de finanţare a activităţii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

16. Cheltuielile legate de examinarea dosarelor de atestare şi tezelor de doctor/doctor habilitat se efectuează conform art.105 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 [Monitorul oficial Nr.125-129(1479-1483) din 30 iulie 2004].

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare