CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/phd/i/

Dispoziţii generale

  1. Doctoratul este o formă de studii postuniversitare, a cărei finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică şi care se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice necesare pentru asigurarea progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic al ţării.

  2. Studiile de doctorat se organizează cu forma de învăţămînt la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata studiilor la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – de 4 ani.

    Pe durata studiilor de doctorat, persoana respectivă are calitatea de doctorand.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare