CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/phd/v/

Înmatricularea la doctorat

  1. Înmatricularea candidaţilor la doctorat, inclusiv a celor în bază de contract, se face în limita locurilor stabilite şi în ordinea descrescătoare a mediei obţinute de către candidaţi la fiecare specialitate.

    Media minimă a examenelor de admitere nu poate fi mai mică de 8,0, iar nota minimă la examenul de specialitate nu mai mică de 8.

  2. Înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul conducătorului instituţiei, care se aduce la cunoştinţa doctorandului cu 2 săptămîni înainte de începerea studiilor.

  3. Conducătorul instituţiei în care activează doctorandul cu învăţămînt la zi poate să-l angajeze prin cumul.

  4. Doctorandul cu învăţămînt la zi prezintă, în termen de 10 zile, carnetul de muncă la instituţia în care îşi face studiile.

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare