CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/phd/vi/

Aprobarea conducătorului (consultantului) de doctorat şi a temei tezei de doctorat

  1. Senatul/consiliul ştiinţific al instituţiei este obligat, în termen de 3 luni după decizia de înmatriculare, să confirme conducătorul (consultantul) de doctorat şi să aprobe tema tezei de doctorat.

    Programul individual de activitate al doctorandului se aprobă de consiliul ştiinţific al facultăţii instituţiei din sfera ştiinţei şi inovării.

  2. Instituţia cu activitate de doctorat prezintă la C.N.A.A., în termen de 3 luni după înmatriculare, lista doctoranzilor cu indicarea specialităţii, temei tezei şi conducătorului (consultantului) de doctorat, care se publică pe pagina web a C.N.A.A.

  3. Senatul/consiliul ştiinţific al instituţiei poate schimba, din motive întemeiate, conducătorul (consultantul) de doctorat, tema tezei doar o singură dată pe parcursul studiilor de doctorat şi numai în cadrul specialităţii ştiinţifice la care doctorandul a fost înmatriculat sau uneia înrudite acesteia, dar nu mai tîrziu decît cu un an înainte de expirarea termenului de doctorat.

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare