CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/phd/viii/

Susţinerea tezei de doctorat

  1. Studiile de doctorat se finalizează cu susţinerea tezei de doctorat.

  2. Teza de doctorat se elaborează şi se susţine conform cerinţelor stabilite de C.N.A.A.

  3. În cazul în care doctorandul susţine teza de doctorat înainte de expirarea termenului, calitatea de doctorand încetează din data în care C.N.A.A. conferă gradul ştiinţific

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare