CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/phd/xii/

Doctoratul / Postdoctoratul cu destinaţie specială

  1. O metodă eficientă de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pentru toate ramurile economiei naţionale este doctoratul/postdoctoratul cu destinaţie specială (delegarea de către instituţia de învăţămînt superior/instituţia din sfera ştiinţei şi inovării a doctorandului/postdoctorandului pentru elaborarea tezei de doctorat într-o instituţie de profil din ţară sau din străinătate).
  2. Admiterea la doctoratul/postdoctoratul cu destinaţie specială se face pe bază de concurs, la care sînt înscrise persoanele recomandate de instituţiile de învăţămînt superior şi de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, în conformitate cu planul de admitere, cu contractele încheiate între solicitant şi instituţie, între instituţiile respective, cu acordurile internaţionale ale instituţiilor şi cu acordurile interstatale, în cazul studiilor peste hotare sau al studiilor cetăţenilor străini în Republica Moldova, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  3. Cheltuielile ce ţin de pregătirea doctorandului/postdoctorandului cu destinaţie specială, inclusiv asigurarea acestora cu bursă, sînt suportate de instituţia care l-a delegat pe doctorand, iar în cazul acordurilor interstatale – în conformitate cu prevederile acestora.
  4. Doctorandul/postdoctorandul cu destinaţie specială poate beneficia de doi conducători (consultanţi) ştiinţifici, unul – din instituţia care l-a delegat şi altul – din instituţia în care a fost delegat, în cazul în care cercetările sale ştiinţifice se efectuează în ambele instituţii.
  5. Doctorandul/postdoctorandul cu destinaţie specială prezintă suplimentar comisiei de admitere şi copia contractului încheiat conform pct. 100.
  6. Persoanei delegate la studii peste hotare (doctorat/postdoctorat) i se garantează păstrarea locului de muncă sau dreptul de reangajare.

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare