CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-guvern/phd/xiv/

Dispoziţii finale şi tranzitorii

  1. Condiţiile de studii stipulate în prezentul Regulament se extind şi asupra cetăţenilor străini şi apatrizilor care îşi fac studiile de doctorat/postdoctorat în Republica Moldova în baza acordurilor interstatale sau a acordurilor încheiate de instituţiile cu activitate de doctorat cu instituţiile/ministerele de resort din alte ţări.

  2. Responsabilitatea privind organizarea doctoratului/postdoctoratului în cadrul instituţiei cu activitate de doctorat îi revine secretarului ştiinţific/ prorectorului/vicedirectorului pe problemele ştiinţei, după caz.

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare