Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTE NORMATIVE APROBATE DE PARLAMENT


Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Adoptat de Parlament nr. 259-XV
din 15 iulie 2004. Publicat: Monitorul oficial Nr.125-129 (1479-1483) din 30 iulie 2004


Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
Anexa 1 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
Anexa 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova