Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTE NORMATIVE APROBATE DE PARLAMENT


Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare
Publicat: Monitorul oficial nr. 1-2 (3334-3335) din 13 ianuarie 2009, pag. 16-17. Monitorul oficial Nr. 203-205 (3999-4001) din 25 noiembrrie 2011, pag.11

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Adoptat de Parlament nr. 259-XV
din 15 iulie 2004


Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
Anexa 1 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
Anexa 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova