CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-parlament/decret_presedinte/

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare

Decretul Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008(Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 1-2 (3334-3335)13 ianuarie 2009)

Decretul Nr. 378-VI. Chişinău,21 noiembrie 2011, privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare