CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-parlament/decret_presedinte/

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare

Decret Nr.568-VIII, 1 aprilie 2013 Chişinău,(Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 75-81 (4393-4399) 13 aprilie 2013) privind numirea in funcţiile de conducere ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Decret Nr.667-VII, 11 iunie 2013 Chişinău,(Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 125-129 (443-4447) 14 iunie 2013) privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Decretul Nr. 378-VI. Chişinău,21 noiembrie 2011, privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008

Decretul Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008 (Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 1-2 (3334-3335),13 ianuarie 2009)

Decretul Nr. 378-VI. Chişinău,21 noiembrie 2011, privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare