CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /normative-acts/normative-acts-parlament/decret_presedinte/

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Acreditare si Atestare

Decretul Nr. 667 - VII. Chişinău, 11 iunie 2013, privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor CNAA

Decretul preşedintelui Republicii Moldova nr. 258-VII din 1 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75 – 81 (4393 – 4399) din 12 aprilie 2013), privind numirea în funcţiile de conducere ale Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Decretul Nr. 378-VI. Chişinău,21 noiembrie 2011, privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008

Decretul Nr.2055-IV.Chişinău, 30 decembrie 2008(Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 1-2 (3334-3335)13 ianuarie 2009)


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare