Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Enache Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarEnache Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Abilitare:15 iunie 2007, nr.760
Specialităţi abilitate: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Efectele interacţiunilor tunel şi cooperative în sistemele cu stările electronice labile 01.04.02 IFA membru CSS
conducător
Klokişner Sofia
24.04.2015
D Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciu 01.04.02 USM membru CSS
conducător
Nica Denis
19.06.2015

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Efecte de rezonanţă la interacţiunea a două subsisteme cuantice 01.04.02 conducător
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
05.11.2009
D Emisia spontană ne-exponenţială şi fluorescenţa de rezonanţă între radiatorii indistinctibili 01.04.02 conducător 05.11.2009
D Efecte cooperative în sistemele electronice excitate la interacţiunea cu câmpul bozonic 01.04.02 conducător 21.12.2006
D Emisii bicuantice la interacţiunea mediilor neliniare cu câmpuri electromagnetice 01.04.02 conducător
consultant
Andrieş Andrei
22.09.2005