Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Grabco Daria, doctor habilitat, profesor cercetătorGrabco Daria, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Abilitare:15 iunie 2007, nr.762
Specialităţi abilitate: 05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
01.04.07 - Fizica stării condensate

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică 01.04.07 IFA conducător 23.11.2018
D Deformarea structurilor planare de tip TCO/Si sub acţiunea sarcinii concentrate 01.04.10 IFA conducător 11.11.2011
D Influenţa diferitor factori externi asupra microdurităţii şi specificului de deformare plastică ale metalelor şi cristalelor iono - covalente 01.04.07 conducător 23.06.2005
D Particularităţile creării nivelelor micro- şi mezoscopice de deformare plastică a cristalelor sub acţiunea sarcinii concentrate 01.04.07 consultant
conducător
Ghiţu Dumitru (decedat)
23.06.2005