Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vîrlan Maria, doctor, conferenţiar universitarVîrlan Maria, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:24 februarie 2011, nr.1119
Specialităţi abilitate: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dezvoltarea personală a tinerelor femei descendente din medii familiale agresive 19.00.07 UPSC secretar CSS
conducător
Losîi Elena
24.06.2022

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Autocontrolul și stabilitatea emoțională la preadolescenții cu comportament deviant 19.00.07 UPSC conducător 01.03.2022