Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şalaru Victor, doctor habilitat, profesor universitarŞalaru Victor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1238
Specialităţi abilitate: 03.00.16 - Ecologie
03.00.05 - Botanică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunzătoare în Rezervaţia ştiinţifică Codrii 03.00.05 GB membru CSS
conducător
Palancean Alexei
06.07.2018

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Modificările morfofiziologice şi biochimice ale algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. cultivate pe ape reziduale şi utilizarea ei 03.00.05 USM conducător 11.11.2011
D Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale 03.00.16 consultant
conducător
Obuh Petru
18.09.2008
D Rolul algelor si unor plante vasculare in procesul de epurare biologică a apelor reziduale de la complexele zootehnice 03.00.18 conducător 20.12.2007
D Algele edafice din solurile municipiului Chişinău 03.00.05 conducător 22.12.2005