Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Capcelea  Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitarCapcelea Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:14 noiembrie 2013, nr.1862
Specialităţi abilitate: 09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
09.00.03 - Istoria filosofiei
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Fenomenul religios la etapa contemporană de dezvoltare a societăţii. Studiu de caz 09.00.01 ICJP membru CSS
conducător
Saharneanu Eudochia
27.12.2013
DH Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 ICJP referent
consultant
Juc Victor
consultant
Rusnac Gheorghe
28.03.2014