Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vişnevschi  Anatolie, doctor habilitat, conferenţiar universitarVişnevschi Anatolie, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1195
Specialităţi abilitate: 14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatică experimentală 03.00.04 USMF referent
conducător
Tagadiuc Olga
consultant
Gulea Aurelian
18.01.2017

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Corelații clinico-biochimice în procesul de îmbătrânire a pielii 14.00.36 USMF conducător
consultant
Muşet Gheorghe
28.12.2016