Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vişnevschi  Anatolie, doctor habilitat, conferenţiar universitarVişnevschi Anatolie, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:21 iunie 2013, nr.1804
Specialităţi abilitate: 14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Aspecte noi în patomorfobiochimia celulelor canceroase şi gliomatoase 03.00.04 USMF membru CSS
consultant
Timirgaz Valerii
conducător
Gudumac Valentin
15.01.2014