Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuşnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitarCuşnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:27 decembrie 2005, nr.388
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Violența în familie: aspecte juridico-penale 12.00.08 USM referent
conducător
Timotin-Grama Mariana
01.06.2019
D Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii 12.00.08 USM referent
conducător
Brînză Sergiu
01.06.2019
D Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății 12.00.08 USM referent
conducător
Vizdoaga Tatiana
07.09.2019
D Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală 12.00.08 USM referent
conducător
Vizdoaga Tatiana
07.09.2019
D Răspunderea penală a persoanelor juridice 12.00.08 ULIM membru CSS
conducător
Ulianovschi Xenofon
06.09.2019
D Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova 23.00.04 USM membru CSS
conducător
Teosa Valentina
12.09.2019
D Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală 12.00.08 ULIM membru CSS
conducător
Gheorghiţă Mihai
12.10.2019

Teze aprobate [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Pedepse penale aplicate minorilor 12.00.08 ULIM conducător 23.11.2018
D Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului 12.00.08 ICJPS conducător 23.11.2018
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiunii 12.00.08 ICJPS conducător 11.05.2018
D Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal 12.00.08 ICJPS conducător 11.05.2018
D Actul de sesizare în dreptul procesual penal 12.00.08 ICJPS conducător 31.05.2017
D Criminalitatea transnaţională: normativul penal de sancţionare şi politici de prevenire şi combatere 12.00.08 ICJPS conducător 25.02.2016
D Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii 12.00.08 USM conducător 05.07.2010
D Studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii de pruncucidere 12.00.08 conducător 14.06.2007
D Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă 12.00.08 conducător 26.01.2006
D Alternativele detenţiunii în dreptul penal contemporan 12.00.08 conducător 26.01.2006