Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuşnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitarCuşnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:27 decembrie 2005, nr.388
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție 12.00.08 Universitatea de Studii P... membru CSS
conducător
Golubenco Gheorghe
25.02.2022
D Participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanțele de apel 12.00.08 USM membru CSS
conducător
Osoianu Tudor
16.04.2022
D Temeiurile şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii 12.00.08 Academia "Ştefan cel Mare... preşedinte CSS
conducător
Gherman Marian
20.05.2022
D Fenomenul infracţional al separatismului: oportunităţi de incriminare şi practici internaţionale 12.00.08 ULIM conducător 30.08.2022
DH Teoria și praxiologia formării profesionale managerial–normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice 13.00.04 USEFS membru CSS
consultant
Manolachi Veaceslav
08.09.2022
D Calificarea unității și a pluralității de infracțiuni 12.00.08 Universitatea de Studii P... referent
conducător
Mariţ Alexandru
23.09.2022

Teze aprobate [11]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tacticometodologic 12.00.08 ICJPS conducător 30.10.2020
D Pedepse penale aplicate minorilor 12.00.08 ULIM conducător 23.11.2018
D Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului 12.00.08 ICJPS conducător 23.11.2018
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiunii 12.00.08 ICJPS conducător 11.05.2018
D Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal 12.00.08 ICJPS conducător 11.05.2018
D Actul de sesizare în dreptul procesual penal 12.00.08 ICJPS conducător 31.05.2017
D Criminalitatea transnaţională: normativul penal de sancţionare şi politici de prevenire şi combatere 12.00.08 ICJPS conducător 25.02.2016
D Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii 12.00.08 USM conducător 05.07.2010
D Studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii de pruncucidere 12.00.08 conducător 14.06.2007
D Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă 12.00.08 conducător 26.01.2006
D Alternativele detenţiunii în dreptul penal contemporan 12.00.08 conducător 26.01.2006