Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Baciu Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitarBaciu Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Cojocaru Victoria
21.10.2016
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cojocaru Vasile
16.12.2016