Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lupan Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitarLupan Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei