Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pogolşa  Lilia, doctor habilitat, conferenţiar universitarPogolşa Lilia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:23 mai 2012, nr.1664
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare 13.00.01 ISE preşedinte CSS
conducător
Platon Carolina
29.12.2014
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar) 13.00.01 ISE preşedinte CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
16.01.2015