Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Darii Alic, doctor habilitat, conferenţiar universitarDarii Alic, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:15 noiembrie 2012, nr.1737
Specialităţi abilitate: 03.00.11 - Histologie, citologie, biologia dezvoltării