Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eşanu Andrei, doctor habilitat, profesor cercetătorEşanu Andrei, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Istorie
Abilitare:4 iulie 2006, nr.643
Specialităţi abilitate: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate) 07.00.03 IISD consultant 19.04.2019
DH Carte și cenzură în Basarabia (1812- 1917) 07.00.02 IISD consultant
consultant
Cojocaru Gheorghe
23.11.2018
DH Cartea românească veche în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX) 07.00.02 IISD consultant 23.11.2018
D Etnicii germani din Basarabia: evolulie demografică, social-economică şi cultural-spirituală (1814-1917) 07.00.02 IISD conducător 23.11.2018
D Societatea RSS Moldoveneşti de la acalmie la stări de conflict (1953- 1991) 07.00.02 IISD conducător
consultant
Pasat Valeriu
09.10.2012
DH Dezvoltarea învăţământului special în Republica Moldova: istorie şi perspective 07.00.10 consultant 28.09.2006
D Cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 ( între tradiţie şi politica ţaristă ) 07.00.02 conducător 23.12.2004