Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan Valentina, doctor, conferenţiar universitarStratan Valentina, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:16 ianuarie 2006, nr.445
Specialităţi abilitate: 13.00.03 - Pedagogie specială

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Particularitățile imunologice și imunofenotipice ale limfoamelor non – Hodgkin 14.00.14 IMSPIO conducător
consultant
Corcimaru Ion
30.05.2019

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintalee 13.00.03 UPSC conducător 23.11.2018
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale 13.00.03 consultant
conducător
Bucun Nicolae
24.02.2005