Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Căldare Dumitru, doctor habilitat, conferenţiar universitarCăldare Dumitru, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1356
Specialităţi abilitate: 09.00.03 - Istoria filosofiei

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе 23.00.01 USM membru CSS
conducător
Solomon Constantin
16.10.2015