Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caraganciu Anatol, doctor habilitat, profesor universitarCaraganciu Anatol, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:26 octombrie 2005, nr.45
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Implementarea în Republica Moldova a experienţei internaţionale în domeniul creditării afacerilor mici 08.00.10 USM conducător 20.12.2014

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Efectele financiare ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova 08.00.10 ASEM conducător 08.07.2011
D Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională 08.00.10 conducător 20.12.2007
DH Teoria şi practica de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare 08.00.10 consultant 20.09.2007
D Impactul politicii monetare asupra creşterii economice 08.00.10 conducător 14.06.2007
DH Influenţe ale reformelor economice asupra finanţelor unităţilor economice 08.00.10 consultant 23.02.2006
D Implicarea factorului inovaţional la evaluarea eficienţei investiţiilor 08.00.10 conducător 23.02.2006
D Perfecţionarea creditării inovaţiilor la nivel transnaţional 08.00.14 conducător 22.09.2005
D Modelul managementului contemporan în gestiunea organizaţiilor sportive (Studiu de caz – judeţul Sibiu, România) 08.00.05 conducător 23.06.2005