Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bugaian Larisa, doctor habilitat, profesor universitarBugaian Larisa, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1431
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Managementul sustenabilității universităților prin valorificarea potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale 08.00.05 ASEM referent
conducător
Movilă Irina
12.01.2023
D Impactul asistenței externe asupra politicilor publice de dezvoltare regională în Republica Moldova 25.00.02 USM referent
conducător
Roşcovan Mihai
10.03.2023

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză 08.00.05 UTM conducător 26.11.2021
D Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor 08.00.05 UTM conducător 23.11.2018
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova 08.00.05 UTM conducător 11.05.2018
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova 08.00.05 UTM conducător
consultant
Arion Valentin
07.10.2015
D Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale 08.00.05 UTM conducător
consultant
Chiciuc Andrei
07.10.2015
D Leasingul ca oportunitate investiţională în industria Republicii Moldova 08.00.05 UTM conducător 24.02.2011
D Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr 08.00.05 conducător 17.04.2008
D Restructurarea industriei lactatelor prin integrarea producerii, prelucrării şi comercializării producţiei 08.00.05 conducător 27.10.2005