Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Opopol Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarOpopol Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:8 noiembrie 2005, nr.135
Specialităţi abilitate: 14.00.07 - Igienă

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate 14.00.07 USMF conducător 23.11.2018
D Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condițiile de aplicare a pesticidelor în agricultură 14.00.07 CNSP conducător 11.05.2018
D Evaluarea igienică a condiţiilor instruirii în şcolile profesionale din industria uşoară şi argumentarea măsurilor de asanare a lor 14.00.07 conducător 09.10.2012
D Evaluarea complexă a stării de sănătate a adolescenţilor de 15-18 ani din Republica Moldova 14.00.07 conducător
consultant
Stratulat (decedat) Petru
04.11.2010
DH Estimarea riscului asociat iradierii populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe sănătate 14.00.07 USMF consultant 03.06.2010
D Unele particularităţi clinico–paraclinice în hepatitele cronice virale în dependenţă de conţinutul nitriţilor şi nitraţilor în organism 14.00.05 USMF consultant
conducător
Dumbrava Vlada-Tatiana
11.02.2010
D Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate ale Republicii Moldova 14.00.33 consultant
conducător
Grejdianu Tudor
21.12.2006