Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chistruga Boris, doctor habilitat, profesor universitarChistruga Boris, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:25 decembrie 2006, nr.715
Specialităţi abilitate: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Factorii creşterii productivităţii muncii în condiţiile internaţionalizării economiilor naţionale 08.00.14 ASEM conducător 23.11.2018
D Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială 08.00.14 ASEM conducător 05.07.2016
D Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe 08.00.14 consultant
conducător
Popescu Dan
23.12.2010
D Cooperarea regionala transfrontaliera – Oportunitate de dezvoltare a statelor mici în procesul extinderii Uniunii Europene 08.00.14 conducător 23.04.2009
D Strategii de cooperare internaţională a sectorului agroalimentar al României 08.00.14 conducător 19.06.2008