Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Buftea Victor, doctor, conferenţiar universitarBuftea Victor, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:23 aprilie 2009, nr.951
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport 13.00.04 USEFS secretar CSS
conducător
Budevici Anatolie
17.12.2015
D Managementul instruiri specialiștilor în domeniul educației fizice prin forme alternative de învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă: teză de doctor în științe pedagogice 13.00.04 USEFS secretar CSS
consultant
Râşneac Boris
conducător
Budevici Anatolie
28.12.2015
D Formarea competențelor artistice în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă 13.00.04 USEFS secretar CSS
conducător
Grimalschi Teodor
04.02.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale în cadrul disciplinei „Pregătire sportivă teoretică” 13.00.04 USEFS conducător 07.10.2015