Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tîrşu Mihai, doctor, conferenţiar cercetătorTîrşu Mihai, doctor, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul de Energetică al AŞM
Abilitare:1 octombrie 2009, nr.986
Specialităţi abilitate: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiul interconexiunii flexibile dintre sis-temele energetice in baza transformatoarelor cu conversie de frecvență 05.14.02 UTM conducător
conducător
Postolati Vitalie
22.12.2021