Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dulgheru Valeriu, doctor habilitat, profesor universitarDulgheru Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1414
Specialităţi abilitate: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi densificați în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie 05.20.03 UASM membru CSS
conducător
Marian Grigore
23.01.2019
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive 05.03.05 UTM membru CSS
conducător
Mazuru Sergiu
17.05.2019
DH Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale 05.03.01 UTM membru CSS
consultant
Bostan Ion
17.06.2019
D Argumentarea parametrilor constructiv-funcționali ai organelor de încorporare în sol a semințelor pentru semănători 05.20.01 UASM membru CSS
consultant
Stoicev Petru
conducător
Serbin Vladimir
22.10.2019

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene 05.02.02 UTM consultant
conducător
Bostan Viorel
31.05.2017
D Contribuţii privind cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionale 05.02.02 UTM conducător 24.02.2015
D Contribuţii la elaborarea şi cercetarea transmisiilor planetare precesionale cinematice 05.02.02 UTM conducător 29.04.2010
D Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale 05.02.02 conducător 26.02.2009