Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Avornic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitarAvornic Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1272
Specialităţi abilitate: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova 12.00.01 IISD preşedinte CSS
conducător
Negru Andrei
10.02.2012
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuia 12.00.01 Universitatea de Studii P... conducător 19.05.2017
D Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali 12.00.03 Universitatea de Studii P... membru CSS
conducător
Cojocaru Violeta
08.09.2017
D Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene 12.00.03 Universitatea de Studii P... membru CSS
consultant
Şargu Liliana
conducător
Plotnic Olesea
07.07.2017
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice 12.00.01 ULIM membru CSS
conducător
Baltag Dumitru
08.09.2017

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere 12.00.01 USM consultant 29.04.2010
D Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept 12.00.01 conducător 01.10.2009
D Originea şi evoluţia deontologiei juridice 12.00.01 conducător 23.04.2009
D Probleme teoretice şi practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică 12.00.02 conducător 17.04.2008
D Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova 12.00.02 conducător 19.04.2007
D Conduita legală şi justiţia 12.00.01 conducător 27.04.2006