Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Catan Petru, doctor habilitat, conferenţiar universitarCatan Petru, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice din Moldova
Abilitare:17 decembrie 2009, nr.1007
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Particularităţile organizării gestiunii corporative în România 08.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Roşca Petru
07.07.2015