Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Catan Petru, doctor habilitat, conferenţiar universitarCatan Petru, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:17 decembrie 2009, nr.1007
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecţionarea mecanismului de asigurare a sustenabilităţii economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Găgăuzia) 08.00.05 USC membru CSS
conducător
Parmacli Dumitru
18.12.2014
D Evaluarea dinamicii potenţialului economic al structurilor comercial-antreprenoriale 08.00.05 ULIM referent
conducător
Burlacu Natalia
27.02.2015