Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Calmuţchi Laurenţiu, doctor habilitat, profesor universitarCalmuţchi Laurenţiu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:23 decembrie 2005, nr.352
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael 13.00.01 UST conducător 06.10.2016
D Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologice 01.01.04 UST consultant
conducător
Cioban Mitrofan
11.02.2010
D Învăţământul matematic in Moldova: secolul al xv-lea începutul secolului al xx-lea 13.00.02 conducător
conducător
Hariton Andrei
19.04.2007
D Corelaţia optimală dintre intuitiv si logic la predarea învăţarea-evaluarea temei „Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială) 13.00.02 conducător
consultant
Hariton Andrei
29.06.2006