Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marina Vasile, doctor habilitat, profesor universitarMarina Vasile, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1409
Specialităţi abilitate: 01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Analiza comportării nelineare şi anizotrope a materialelor cu microstructură 01.04.27 conducător 26.10.2006