Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Botnaru Victor, doctor habilitat, profesor universitarBotnaru Victor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:3 iunie 2010, nr.1082
Specialităţi abilitate: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
14.00.26 - Ftiziopneumologie

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Manifestările clinico-imagistice, funcționale și microbiologice în bronșiectazii la adult 14.00.05 USMF consultant 24.02.2023
D Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei medicale republicane 14.00.26 Instituţia medico-sanitar... conducător
consultant
Balica Ion
01.03.2022
DH Bronhopneumopatia obstructivă cronică în abordare multidimensională 14.00.05 USMF consultant 06.12.2019
D Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistență medicală în Republica Moldova 14.00.26 Instituţia medico-sanitar... conducător 23.11.2018
D Particularităţi clinice şi evaluarea multidimensională a bronhopneumopatiei cronice obstructive la vârstnici 14.00.05 USMF conducător 18.03.2010
D Pneumonia comunitară: aspecte clinico-evolutive şi de management 14.00.05 conducător 20.09.2007